XXV niedxiela zwykła ( 20.09.2020 r.)

1.     Dziś XXV niedziela zwykła. Odpust w Majdanie Wielkim. Dziękujemy Ks. Prałatowi za pomoc, odprawienie sumy odpustowej i wygłoszenie Słowa Bożego.  Dziś również Światowy Dzień Środków masowego przekazu. Taca inwestycyjna na potrzeby naszej Parafii i puszka na KRZ

2.     W poniedziałek 21 września święto św. Mateusza Ewangelisty – imieniny wikariusza. We wtorek 22 września wsp. bł. Bernardyny Jabłońskiej, albertynki urodzonej w Pizunach k. Narola.  W środę  23 września wsp O. Pio.

3.     Za tydzień taca na budownictwo sakralne.

4.     Dziękuje za posprzątanie Kościoła osobom z Mołodiatycz i ofiarę na kwiaty. Na sobotę na godz. 9:00 proszę następne osoby z Mołodiatycz  do posprzątania kościoła.

5.     Tygodnik Niedziela – 6 zł. Kalendarze Rolnicze, książkowe – 27 zł, i kalendarze ścienne z wieńcami dożynkowymi – 6 zł.

6.     Rok formacyjny: Ministranci i Lektorzy – zbiórka w sobotę o 9:00. KSM – sobota godz. 18:00.  Serdecznie zapraszamy.